Skip to main content

Vandra i okända nationalparker i norr - Fulufjället, Sonfjället, Hamra

Sonfjället bjuder kalfjäll och Sveriges största björnbestånd
Hamra nationalpark
Hamra nationalpark erbjuder vandring utefter Svartån i riktig gammelskog
Varglav
Jon-Lars Hälsingegård
Lavskrika
Lavsten, Fulufjället
Sonfjället
Fulufjället
Hamra nationalpark erbjuder riktigt bra vandring i gammelskog utefter Svartån
Njupeskär - Sveriges högsta vattenfall
Världen äldsta träd

Det här är en sensommarresa till några av våra finaste nationalparker med strövtåg i orörd fjällnatur, bedövande vacker gammelskog, myrmarker och utefter den trolska Svartån. Vi besöker också ett av Sveriges 15 världsarv, en rikt utsmyckad Hälsingegård. Du vandrar i mindre grupper med Friluftsfrämjandets ledare eller på egen hand. Reser, bor och äter gör du tillsammans med andra främjare. Är du inte redan medlem så kan du lätt bli det.

En film från resan i augusti 2019:

Under 2020 kommer denna resa inte genomföras.

Vattenfall, orörd fjällnatur, granna höstfärger och hälsingegårdar

Fulufjällets nationalpark är ett nästintill orört naturområde i södra delen av fjällkedjan. Här finns också Njupeskärs vattenfall, det högsta i Sverige med sina 93 meter. Fjället reser sig som en platå i landskapet, med branta sidor och är platt upptill. Här uppe betar inga renar, varför fjällheden täcks av tjocka lavmattor, på sensommaren starkt kontrasterande mot starka höstfärger (beroende på om nätterna varit kalla nog).

Nästan oavsett var du befinner dig i Härjedalen så avtecknar sig Sonfjällets karaktäristiska siluett mot horisonten. Området betraktas idag som ett av landets björntätaste med en permanent björnstam som vandrar över stora delar av parken. Här finns även en stor älgstam och lodjur. Nationalparken är också ett område med sällsynt tydliga och välbevarade geologiska former, skapade av vatten från inlandsisens avsmältning. På fjällsluttningarna finns ett omfattande system av så kallade skvalrännor, som bildats genom rinnande vatten längs den smältande iskanten. En annan rest från istiden som ger området sin karaktär, är de ofantligt många stenblocken. Av naturens krafter ofta ordnade i rutmönster, så kallade stenringar. 

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg och består av skog, myr och slingrande vattendrag. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter. Nästan halva nationalparken är ett stort sammanhängande myrkomplex bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Den stora och orörda myren är populär bland både fåglar och vandrare. Svartån, som avvattnar myren, har aldrig använts för flottning, och därför ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förhållanden för fisk och små vattendjur.

Färnebofjärdens nationalpark har höga biologiska och estetiska värden. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare fina naturupplevelser. De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind. Nationalparken är känd för sin fågelrikedom. Här har observerats hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet.

På vår resa hinner vi också ta del av det rikt utsmyckade Hälsingegårdarna, ett av Sveriges 15 världsarv. Vi räknar med att här bli bjudna på gästabud med traditionella inslag. 

Preliminärt program

Dag 1: Bussresa via Uppsala till Fulufjäll

Samling 07.30 på Cityterminalen i Stockholm för 7 timmars bussfärd, inkl paus, till Fulufjällets nationalpark. Möjlighet att stiga på i Uppsala och Gävle. Lunchstopp på vägen. Visning av Naturum och kort promenad till Sveriges högsta vattenfall, Njupeskär. Välkomstmiddag och övernattning i Särna.

Kort promenad vid Naturum

Dag 2: Vandring på fjället och buss mot Sonfjället

Tidig frukost där du också gör ditt lunchpaket. Ta med egen termos. Kort bussresa tillbaks till Fulufjället där olika vandringsalternativ erbjuds. För att komma upp på fjället blir det först en rejäl stigning, men sedan är vandringen relativt flack. Matsäckslunch.

Under sen eftermiddag drygt 2 timmars bussfärd till Vemdalen för middag och övernattning.

Vandring: 4-10 km beroende på vad du väljer. Du går på egen hand eller följer med någon av våra färdledare.

Dag 3: Vandring i Sonfjällets nationalpark

Buss en knapp timme till Sonfjällets Nationalpark där olika vandringsalternativ med olika startplatser erbjuds. Här finns också ett fint litet Naturum.

2 timmars bussresa till Fågelsjö i nordligaste Dalarna. Visning av en av de 7 Världsarvsgårdarna. Middag och övernattning.

Vandring: 5-10 km (beroende på vad du föredrar). Du går på egen hand eller följer med någon av våra färdledare.

Dag 4: Vandring i Hamra nationalpark

Kort bussresa till Hamra nationalpark där olika vandringsalternativ erbjuds. Gå ett par av de bekväma slingorna vid huvudentrén eller en längre vandring i rätt krävande terräng utefter Svartån till andra änden av parken där bussen möter upp.

1,5 timmes bussresa till Edsbyn i Hälsingland. Gästabud med middag på Hälsingegård. Övernattning.

Vandring: 4-10 km (beroende på vad du föredrar). Du går på egen hand eller följer med någon av våra färdledare.

Dag 5: Bussresa hemåt med stopp i Färnebofjärdens nationalpark

Bussresa 4,5 timme mot Stockholm, exklusive pauser. På vägen passerar vi flera av de imponerande hälsingegårdarna och gör lunchstopp i Färnebofjärdens nationalpark där vi besöker Naturum och gör ett kortare strövtåg. Hemkomst Stockholm senast 18.00.

Vandring: lätta 2-5 km (beroende på vad du föredrar). Du går på egen hand eller följer med någon av våra färdledare.

Vår resplan är preliminär eftersom vi vill kunna anpassa den efter t ex väder, deltagare och speciella händelser utefter vägen. Kanske har en ovanlig fågelart  setts eller en led svämmat över.

Mat och logi

Middagarna består av en stor del grönt, ofta med vilt eller fisk från lokala matproducenter. Lunchen gör vi själva vid frukosten och äter som picknick ute i naturen. Vi bor i dubbel- eller flerbäddsrum på vandrarhem med karaktär. Enstaka enkelrum finns också. Ofta är rummen av lite olika slag, ibland i stugor. Du tar med egna lakan och handduk. Om man inte har någon medresenär att dela rum med går det ändå att boka del av dubbelrum. I flerbäddsrummen kan i ibland förekomma att män och kvinnor delar rum.

Färdledare

Lars Hallgren är bio-geovetare med stort natur- och friluftsintresse. Han har arbetat med miljö- och hälsoskyddstillsyn men är nu pensionär med tid för aktivt friluftsliv, Han är ledare i Friluftsfrämjandet och styrelseledamot i Enskede lokalavdelning. Han har fjällvandrat sedan 70-talet och är certifierad fjälledare samt skridskoledare. Deltidsarbetar som naturumsvärd och guidar i Tyresta nationalpark och naturum.

Göran Lindwall har arbetat som arbetsmiljöingenjör och har alltid haft ett stort natur- och friluftsintresse. Han är vandringsledare i Friluftsfrämjandet och ordförande i Mälaröarnas lokalavdelning. Han har fjällvandrat sedan 70-talet. Dessutom är han vandringsledare i Stockholms Vandrareförening.

Fakta

Datum:  ingen mer resa 2019  

Pris per person:  från 6000 kr

I priset ingår: del i bekväma flerbädds-, dubbel eller enkelrum, vällagade middagar, rejäla frukostar och matsäckspaket, kvalificerade friluftsguider, vandringar, studiebesök och busstransporter enligt program, utförlig information med kartor.

I priset ingår ej: lunch dag 1, termos, alkoholhaltiga drycker, lakan och handduk, städning av rummen, avbeställningsskydd.

Deltagarantal: minst 18, max 22  (uppdelat i mindre grupper under vandring)

Resan är speciellt framtagen för Friluftsfrämjandets Region Mälardalen, men alla som är medlemmar  i Friluftsfrämjandet kan följa med. Medlem blir du lätt på www.friluftsframjandet.se.

Karta

  • ekoturism logo
  • DNerbjudande logo
  • Äventyrsresor logo
  • Friluftsfrämjandet logo
  • tågsemester.nu logo
  • WWF logo